گلبرگ رز خشک ۲۰ گرم

£0.00
گلبرگهای گل سرخ - از گلبرگهای گلاب ایرانی بسیار در پخت و پز یا به عنوان  شیرینی و کیک استفاده می شود. گلاب همچنین یکی از مهمترین مواد تشکیل دهنده شیرینی ها و کیک های ایرانی است.